Zonyon vs Echalòt? Kotew kanpe

Nan zafè manje ayisyen, dekorasyon manje a enpòtan anpil pou nou, do manje a, zonyon ak echalòt souvan jwenn yo nan pla ayisyen yo, nan fèt, lè gen bon gwòg ki mande bon piman ak manje, li difisil pou pa jwenn zonyon oubyen echalòt, nan bon fritay yo tou nan pikliz yo.
Jodi a nou pote pou ou kèk enfòmasyon ak diferans ki genyen ant Zonyon ak Echalòt ke yo fasil pa distenge sitou yo konn gen tandans mete Echalòt nan menm fanmi ak Zonyon.
  • Zonyon gen plis fib, li bon pou jere glisemi ak tansyon ateryèl, li pa gen anpil grès, pou 100gram zonyon wap jwenn 0,1g grès, li gen pwoteyin, li gen kalori. Nan 100gram zonyon wap jwenn 23mg kalsyòm, zonyon rich an ‘alisin’ ki desann kolestewòl ak sik, zonyon gen ladan li ‘quercétine’ ke yo klase pami pwodwi anti kansè e anti enflamatwa.

 

  • Echalòt : Gen anpil anti oksidan, li gen plis kalori, plis glisid, plis pwoteyin pase zonyon, echalòt gen anpil mineral ladan li, gen vitamin A, folyat, tyamin, kalsyòm ak anpil lòt mineral toujou.
    Kiyès ou pi renmen?
    Zonyon ou Echalòt?
    N.B: pou dezòd yo, nap pale de bon zonyon an ok

Exama Jean Rodrigue Junior

Open chat