Asalos Remix – Jean Luc Verna & Dj Winner Lageee

Kisa Maladi Sinizit lan ye

Nan mwa sa, pandan Kowona rekòmanse frape a, nou deside pale de maladi ki ka ba ou pwòb respirasyon e ki gen posiblite agrave ! Jodi a nap pale de…

Open chat