Zonyon vs Echalòt? Kotew kanpe

Nan zafè manje ayisyen, dekorasyon manje a enpòtan anpil pou nou, do manje a, zonyon ak echalòt souvan jwenn yo nan pla ayisyen yo, nan fèt, lè gen bon gwòg…

Gason ki voye San lè yo ejakile

Anpil gason konn pale de eksperyans sa ki rive yo, ki enkyete yo anpil, lè yo finn fè sèks oubyen lè yo finn mastibe, yo ejakile, yo remake tras san…

Kenbe Pipi gen Gwo Konsekan

Anpil fwa nan lekòl, nan travay, oubyen nan bis vwayaj yo, nou pran plezi kenbe pipi pandan yon bon bout tan, se yon jès nou minimize pandan ke li enpòtan…

Règ Fi kap sòti tankou boul San

Anpil fwa medam yo konn enkyete yo lè yo remake nan kilòt yo pandan yo gen règ yo ke gen boul san. Lojikman lè yon moun blese, kò a deklannche…

Maladi Sik Pandan Gwosès

Anpil fi pandan yo te ansent te viv eksperyans soufri maladi Sik pandan gwosès la, e sa sakaje fi a anpil, san konte enpak sou devlopman bebe a. Jodi a…

Peze kou pandan nap fè bagay

Aswè a nou vinn pale de yon sijè tabou ki ap fè aktyalite nan moman an la, jenès la adopte yon nouvo metòd lè yap fè bagay, ki se peze…

Kisa Maladi Sinizit lan ye

Nan mwa sa, pandan Kowona rekòmanse frape a, nou deside pale de maladi ki ka ba ou pwòb respirasyon e ki gen posiblite agrave ! Jodi a nap pale de…

Open chat